Dog Face Helmet

Replica of medieval helmet, emerging in the XIV-XV centuries.

Dog Face Helmet

Dog Face Helmet

Replica of medieval helmet, emerging in the XIV-XV centuries.

  • Made of polypropylene
  • Hand-painted
  • CE certification
  • Safe and recyclable
  • Weight:
  • Colors: silver and gold
  • Dimensions:
  • The package contains 36 pieces

Rys Historyczny Hełm Psi Pysk

Przyłbica – rodzaj hełmu stosowanego od XIV do XVI wieku przez rycerstwo ciężkozbrojne. Była to ulepszona łebka z doczepioną profilowaną płytą pełniącą funkcję zasłony na twarz. Należy pamiętać, że przyłbica to hełm z ruchomą zasłoną, a nie sama zasłona. Przyłbica miała kształt dzwonu ułatwiający ześlizgiwanie się ciosów mieczem (lub inną bronią białą) z hełmu: był to stożek (jak w przypadku basinetu) lub grań biegnąca przez środek (niektóre armety). Zasłona (czyli ruchoma osłona twarzy) była wyprofilowana tak, aby ułatwić ześlizgiwanie się pchnięć, szczególnie kopią. Przyłbic używała głównie ciężką jazdę, po pierwsze z racji wysokiego kosztu, pod drugie konstrukcji mającej zapewnić dobrą ochronę w czasie walki na kopie. Do walki pieszej wielu rycerzy zdejmowało zasłonę, z czasem pojawiły się też specjalne odmiany (bywała to druga zasłona o innym kształcie).

W końcowym okresie XIV wieku upowszechniła się przyłbica o wydłużonej zasłonie twarzy, przybierająca kształt półkolisty lub psiego pyska (czasem można się spotkać z niemiecką nazwą Hundsgugel – dosłownie „psi kaptur”). Przyłbice można podzielić na typ starszy (basinet) i młodszy (armet).

Źródło danych tekst z Wikipedia

customers opinion

Customer company

Jun, 2016

This is the place for your opinion. Write a few words about the product.

Customer name

Jun, 2016

This is the place for your opinion. Write a few words about the product.

Send a message or review about the product.