Great Helmet

The most popular helmet in medieval times.

Great Helmet

Great Helmet

The most popular helmet in medieval times. It was used at the turn of the twelfth and fourteenth century across Europe.

  • Made of polypropylene
  • Hand-painted
  • CE certification
  • Safe and recyclable
  • Weight:
  • Colors: silver and gold
  • Dimensions:
  • The package contains 50 pieces

Rys Historyczny Hełm Garnczkowy

Hełm garnczkowy (hełm wielki) – rodzaj średniowiecznego hełmu rycerskiego typu zamkniętego. Wykształcił się na przełomie XII/XIII wieku. Był wykonywany z nitowanych płyt stalowych, wzmacnianych metalowymi obręczami. Hełm taki nie posiadał ruchomej zasłony twarzy, a jedynie długie i wąskie szpary wzrokowe (tzw. wizury) oraz kilkanaście małych otworów oddechowych. Do końca XIII w. hełm garnczkowy miał kształt cylindryczny z płaską górną częścią dzwonu. Później uzyskał kształt kopulasty, co umożliwiało ześlizgnięcie się broni przy uderzeniach z góry. Z biegiem czasu zaczęła się wyróżniać wyraźna pionowa grań z przodu.

Ponieważ hełm garnczkowy całkowicie zasłaniał głowę i twarz rycerza, uniemożliwiając jego rozpoznanie, zaczęto na szczycie hełmu umieszczać klejnot herbowy – znak rozpoznawczy rycerza. Zobrazowanie hełmu wraz z klejnotem rycerskim stało się jednym z elementów herbu[1]. Ze względu na duży ciężar hełm garnczkowy często opierał się na ramionach a nie na głowie (wersje XIV-wieczne). Ponieważ znacznie ograniczał pole widzenia, zakładany był bezpośrednio przed walką. Pod hełm dodatkowo zakładano kaptur kolczy i hełm sekretny lub (w późniejszym czasie) hełm typu basinet.

Źródło danych tekst z Wikipedia

customers opinion

Customer company

Jun, 2016

This is the place for your opinion. Write a few words about the product.

Customer name

Jun, 2016

This is the place for your opinion. Write a few words about the product.

Send a message or review about the product.