Norman Helmet

Medieval helmet with nosal.

Hełm Normański

Norman Helmet

Medieval helmet with nosal, used mainly by the Vikings and Normans. Modelled on the helmet St. Wenceslas.

  • Made of polypropylene
  • Hand-painted
  • CE certification
  • Safe and recyclable
  • Weight: 130g
  • Colors: silver and gold
  • Dimensions: 17/21/17cm
  • The package contains 72/100 pieces

Rys Historyczny Hełm Normański

Hełm normandzki – wczesnośredniowieczny hełm otwarty w kształcie sferycznego stożka z charakterystycznym prostokątnym nosalem. Choć przypisuje się go Normanom, w rzeczywistości używany był w całej Europie w X i XI wieku. Zdaniem wielu badaczy stożkowatość świadczy o wschodnich wpływach.

Źródło danych tekst z Wikipedia

customers opinion

Customer company

Jun, 2016

This is the place for your opinion. Write a few words about the product.

Customer name

Jun, 2016

This is the place for your opinion. Write a few words about the product.

Send a message or review about the product.